SOTA Solution

SOTA Solution

Vår nyeste satsing, SOTA Solution, er et «FDV-system» hvor QR-koder i all sin enkelhet danner basis for systemet.

Visjonen er å levere et produkt som skaper merverdi for kundene. Det gjør vi gjennom å utvikle systemet sammen med brukerne, basert på deres behov og tilbakemeldinger.

SOTA Solution sin målgruppe er bedrifter som ønsker et langt rimeligere alternativ til de tradisjonelle systemene som allerede finnes, og som ønsker å medvirke i den videre utviklingen av systemet.

Den første tjenesten som nå er lansert er Driftsmeldinger, som består av funksjoner for innmelding, fordeling og oppfølging av driftsmeldinger som meldes inn via innskanning av QR-koder fra renholdere eller andre fra de ulike objektene (kunde, bygg, fløy, rom).

Tjenesten settes opp og er klar til bruk på 60 minutter.

QR-koden er fundamentet i vår løsning

Kan QR-koden være den hotteste «sensoren» i næringsbyggene våre? Se artikkel hos: Teknisk Ukeblad

QR-kodene kan dannes i fra Sota Planning Tool og fra vår nye SOTA Solution applikasjon.


Innskanning av QR-kodene henter opp et formular på din mobil:

SOTA Solution – Windows program med API integrering med skydatabasen Google Sheets hvor de innskannede QR-kodene blir lagret

SOTA Solution – Transaksjonshistorikk på alle eller enkelte kunder: