Chat with us, powered by LiveChat

Forsiden

Sota Planning Tool

Planleggings-, kalkulasjons- og styringsverktøy for renholdsbedrifter, kommuner og andre aktører innen renhold

Sota Data AS utvikler programvare som til en hver tid er individuelt tilpasset kundens behov.

Sota Data AS selger kun programvare som er egenprodusert, slik at vi alltid kan stå inne for både kvalitet og sikkerhet. Vi vet at de løsningene vi utvikler er avgjørende for våre kunders suksess, og vår visjon er å levere meget solide, lønnsomme og brukervennlige systemer.


frekvensrenhold

Fra tegnedelen i Sota Planning Tool Professional


Produkter levert fra Sota Data AS skal være en langsiktig og lønnsom investering for våre kunder.

Vi leverer planleggingsverktøy og kalkulasjonsprogram for renholdsbedrifter og tilretteleggere for hurtig utarbeidelse av tilbud i et marked preget av sterk konkurranse.

Online demo av Sota Planning Tool!

Ring oss for en online demo hvor du kan stille spørsmål underveis. Vi bruker Møte-funksjonen i TeamViever for gjennomgangen av systemet.

Så kontakt oss nå på telefon 47 26 11 81 eller på LiveChat nederst på skjermen.

Du kan også ringe oss for en uforpliktende prat dersom du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester. Ved hjelp av vår faglige kompetanse og erfaring er du i trygge hender når du inngår et samarbeid med oss.


romregistrering

Registrering av rom


fordelttid

Fordelt tid pr. uke


omradedetaljer

Områdedetaljer med daglig gj.snitt tider