Forsiden

Sota Planning Tool

Komplett planleggings-, kalkulasjons- og styringsverktøy for renholdsbedrifter, kommuner og andre aktører innen renhold

Det er en oppfatning i markedet at renholdsplanlegging både er vanskelig og krever kostbare systemer. Idéen bak Sota Planning Tool var å skape et paradigmeskifte rundt denne misoppfatningen. For å lykkes med bruken av Sota Planning Tool, kreves minimalt med forkunnskaper.

Vår filosofi er at renholdsplanleggere skal bruke tiden på å planlegge renhold og Sota Planning Tool er et verktøy som legger til rette for akkurat det. Det stilles derfor ingen krav til konfigurering av nøkkeltall eller ytelse, definering av rom, gulvbelegg, metoder eller andre parametere da dette allerede er integrert i systemet. Det er likevel enkelt å gjøre tilpasninger dersom et renholdsobjektet har avvik fra de forhåndsdefinerte ytelsene.

frekvensrenhold

Fra tegnedelen i Sota Planning Tool Professional


Systemet kjører i utgangspunktet på alle kjente Windows plattformer samt på Mac, IPad, Chromebook og Android enheter fra våre ASP samarbeidspartnere.

Sota Planning Tool støtter daglig renhold, frekvensbasert renhold, behovsbasert renhold og INSTA800 basert renhold. I tillegg er det mulig å registrere annet tidsbasert arbeid, periodisk arbeid med mer.

Vi er også eneste leverandør av renholdskalkyleverktøy som har opplæring og support direkte på brukerens eget utstyr via fjernstyringsprogrammet TeamViewer.


romregistrering

Registrering av rom


fordelttid

Fordelt tid pr. uke


omradedetaljer

Områdedetaljer med daglig gj.snitt tider

Online demo av Sota Planning Tool!

Ring oss for en online demo hvor du kan stille spørsmål underveis. Vi bruker Møte-funksjonen i TeamViever for gjennomgangen av systemet.

Så kontakt oss nå på telefon 47 26 11 81 eller på LiveChat nederst på skjermen.

Du kan også ringe oss for en uforpliktende prat dersom du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester. Ved hjelp av vår faglige kompetanse og erfaring er du i trygge hender når du inngår et samarbeid med oss.

Filosofien bak Sota Planning Tool

Sota Planning Tool er et alt-i-ett verktøy ment for kalkulering av tid og kostnad knyttet til renhold.
Med Sota Planning Tool lages meget treffsikre renholdskalkyler, oversiktlige renholdsplaner og andre nødvendige rapporter i ett og samme verktøy.

Virksomheter som bruker Sota Planning Tool, får full kontroll på kostnadene og arbeidstiden knyttet til hvert enkelt renholdsoppdrag, som også vil gi en mer kostnadseffektiv ressursstyring. I en kost / nytte vurdering fremstår verktøyet som en rimelig investering om man ser på den potensielle verdiskapningen det kan gi.

Styrken i verktøyet er at man kommer raskt i gang med å produsere oversiktlige og pålitelige pris- og kostnadskalkyler. Vår filosofi er at renholdsplanleggere skal bruke tiden på å planlegge renhold og Sota Planning Tool er et verktøy som legger til rette for akkurat det. Det stilles ingen krav til konfigurering av nøkkeltall eller ytelse, definering av rom, gulvbelegg, metoder eller andre parametere da dette allerede er integrert i systemet. Det er likevel enkelt å gjøre tilpasninger dersom et renholdsobjektet har avvik fra de forhåndsdefinerte ytelsene.

Sota Planning Tool støtter daglig renhold, frekvensbasert renhold, behovsbasert renhold og INSTA800 basert renhold. I tillegg er det mulig å registrere annet tidsbasert arbeid, periodisk arbeid med mer.

Ved import av tegninger er Sota Planning Tool Professional helt formatuavhengig. Dette er løst ved at det er fysiske tegninger som skannes inn eller CAD-tegninger som konverteres til PDF eller JPG format, og legges til grunn for det videre arbeidet i tegnedelen av Sota Planning Tool.

Verktøyet har også en svært fleksibel løsning for masseendring, som gjør at store bygg kan rekalkuleres på et øyeblikk ved f.eks. endring av frekvenser, gulvbelegg, metoder med mer.

Systemet er utviklet i Embarcadero RX RAD Studio 10.2 Tokyo (tidligere Borland Delphi) og kjører på alle kjente Windows plattformer samt Linux Wine. Systemet kan leveres både som 32 bit eller 64 bit.

Systemet installeres som en Microsoft MSI installasjon som forenkler installasjonen og oppgradering senere uten å måtte avinstallere applikasjonen først. Hovedsakelig er Sota Planning Tool en skrivebordsapplikasjon som installeres lokalt på den enkelte maskin, men vi har også flere kunder som kjører det på Windows Terminal Server.

Systemet kan også kjøres på servere som er 100% lukket for omverdenen. Det kreves ingen internettilgang hverken under oppstart eller drift av systemet. For mange kunder vil det bety ekstra sikkerhet for de data som systemet produserer.

Det kreves heller ingen 3. parts verktøy, slik som databasemotorer eller lignende. Systemet kan også både lese og generere ekte Excel filer uten at Excel er installert på den enkelte maskinen! Alt ligger innebygget i applikasjonen. De utarbeidede kalkylefilene lagres som selvstendige filer i filstrukturen på samme måte som Word, Excel, PowerPoint dokumenter osv.

Vi er også eneste leverandør av renholdskalkyleverktøy som har opplæring og support direkte på brukerens eget utstyr via fjernstyringsprogrammet TeamViewer.