Priser

Sota Planning Tool

Det profesjonelle dataverktøyet  for renholdsbedrifter

Sota Planning Tool er et planleggings-, kalkulasjons- og styringsverktøy for renholdsbedrifter flest, kommuner og andre aktører innen renhold.

Sota Planning Tool er utviklet for at renholdsentreprenører hurtig og sikkert skal kunne registrere og kalkulere tid og pris på renhold, for potensielle eller eksisterende kunder, presentert på en profesjonell og konkurransedyktig måte.

Ikke slit deg ut med regneark, hjemmesnekrede løsninger og/eller andre kompliserte og dyre systemer.

Gjeldende priser pr. 01.01.2021 pr. brukerlisens: *)

Sota Planning Tool Standard kr. 1.350,- pr. måned.
Sota Planning Tool Professional kr. 1.950,- pr. måned.

Oppstartsgebyr Standard kr. 2.500,-
Oppstartsgebyr Professional kr. 3.500,-

Konsulentbistand med aktuelle prosjekter og kalkyler faktureres med kr. 250,- pr. påbegynt kvarter dersom ikke annet er avtalt.

*) Brukerlisensen er personlig og kan ikke benyttes av andre enn lisensinnehaveren.

Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift.

Betingelser på Sota Planning Tool:

 • Gratis opplæring
 • Gratis support
 • Ingen bindingstid

Få kontroll på dine renholdskalkyler:

Gjør som andre store og små renholdsfirmaer samt kommuner. Bruk Sota Planning Tool.
Det sikre valget.

Online demo av Sota Planning Tool!

Ring oss for en online demo hvor du kan stille spørsmål underveis. Vi bruker Møte-funksjonen i TeamViever for gjennomgangen av systemet.

Så kontakt oss nå på telefon 47 26 11 81 eller på LiveChat nederst på skjermen.


Versjoner av Sota Planning Tool:

SPT – Standard

 • Registrering av kunde
 • Registrering av bygg
 • Registrering av fløy
 • Registrering av etasje
 • Registrering av rom
 • Pris og kostnadskalkyle
 • Frekvensrenhold
 • Registrering av tidsbasert arbeid (blomstervanning, bytting av håndklær, etc.)
 • Kopiering av bygg
 • Kopiering av fløy
 • Kopiering av etasje
 • Kopiering av rom
 • Masseendring av alle aktuelle romkategorier
 • Excel input
 • Excel output
 • Separate pris og kostnadskalkyler
 • Gulvvedlikehold
 • Vinduspuss
 • Lokaltype fordeling
 • Gulvbelegg fordeling
 • Frekvens fordeling
 • Områdefordeling
 • Utarbeidelse av arbeidomfang
 • Fordelt tid (grafisk fremstilling)
 • Behovsbasert renhold
 • Insta800 relatert registrering
 • 7 dagers uke
 • Frekvenser fra 1 gang pr. år til 2 ganger pr. dag
 • Det gis full support på denne versjonen
SPT – Professional

Alt fra SPT – Standard

 • Komplett vektorbasert tegnesystem fullt synkronisert med kalkyledelen
 • Full registrering av romtyper, kategorier og frekvenser
 • Konstruering av rom
 • Diverse objekt-biblioteker (vinduer, dører, trapper, brannslukningsapparater, etc.)
 • Automatisk frekvensforklaring
 • Vise frekvenser, gulvbelegg etc.
 • Generering av skalerbare metafiler (EMF)
 • Det gis full support på denne versjonen