Sota Planning Tool – Draw

Sota Planning Tool Professional

Sota Planning Tool Professional består av de samme elementene som standard systemet men har i tillegg et vektorbasert tegnesystem.

Dette er spesialdesignet for at man raskt og effektivt skal kunne tegne rom i en hel etasje med alle nødvendige attributter slik som romnr., romtype, renholdsfrekvens, tilsynsfrekvens, gulvbelegg og gulvmetode. Tegnesystemet beregner også automatisk, ut i fra en angitt skalering, arealet for hvert enkelt rom.


INSTA800 registrering i Sota Planning Tool Professional


Alle rom får også en bestemt farge angitt av de enkelte renholds- og tilsynsfrekvenser.

Etter at man har tegnet hele etasjen, kan man så enkelt overføre alle disse dataene til selve kalkulasjonsprogrammet.

Man kan tegne rom som enten er kvadratiske eller som har form som et polygon, dvs. mange sider og vinkler. Man kan dessuten tegne inn tekstbokser med info-opplysninger, polylinjer, ellipser, polybezierkurver, linjer og linjaler av forskjellige typer. På alle objekter kan man sette tekst og farger samt rotere ethvert objekt slik man ønsker. Man kan dessuten låse objekter til hverandre eller til et angitt rutenett.


Renholdsplan INSTA800

Renholdsplan Frekvensrenhold


Til Sota Planning Tool Professional hører det også med en del ferdigutviklede biblioteker med ferdigtegnede objekter som fritt kan skaleres i selve tegnesystemet. Pr. i dag har vi biblioteker for diverse type dører, trapper, heiser og et diversebibliotek med toalett og dusj.

I tilegg til de nevnte fasiliteter kan man også med et par tastetrykk få tegningen til å vise forskjellig type informasjon. Standard visning er rom med tilhørende romnr. og romtekst i tillegg til en farge definert av renholds- og tilsynsfrekvens. Man kan også vise gulvbelegg og gulvmetode med farger relatert til gulvbeleggstype. Dessuten kan man vise renholds- og tilsynsfrekvens, samt andre kombinasjoner. Alle disse visningsformer kan skrives ut som rapporter med tilhørende forhåndsvisning.

Tegningene lagres normalt sammen med kalkyledataene, men kan også lagres som egne tegnefiler som senere kan hentes opp og endres etter fritt ønske.


lonnsskjema

Lønnsskjema


kostnadskalkyle

Priskalkyle