SOTA Solution Priser

SOTA Solution

Driftsmeldinger, som består av funksjoner for innmelding, fordeling og oppfølging av driftsmeldinger som meldes inn via innskanning av QR-koder fra renholdere eller andre fra de ulike objektene (kunde, bygg, fløy, rom).

Bruk av SOTA Solution Windows program (SSO.exe) med API integrering til Google Sheets.
Generering av periodiserte transaksjonshistorikk-rapporter på alle eller enkelte kunder .

Gjeldende priser pr. 01.05.2022 pr. Sota Planning Tool brukerlisens *)

SOTA Solution kr. 1.450,- pr. måned.
Oppstartsgebyr kr. 5.000,-

Konsulentbistand med aktuelle prosjekter og kalkyler faktureres med kr. 250,- pr. påbegynt kvarter dersom ikke annet er avtalt.

*) Brukerlisensen er personlig og kan ikke benyttes av andre enn lisensinnehaveren.

Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift.

Betingelser på SOTA Solution

  • Gratis opplæring
  • Gratis support
  • Ingen bindingstid