Sota Planning Tool

Sota Planning Tool Standard

Sota Planning Tool er et planleggings-, kalkulasjons- og styringsverktøy for store, mellomstore og små renholdsbedrifter, kommuner, fylkeskommuner, samt andre aktører innen renhold.
Sota Planning Tool er utviklet for at renholdsentreprenører hurtig og sikkert skal kunne registrere og kalkulere tid og pris på renhold, for potensielle eller eksisterende kunder, presentert på en profesjonell og konkurransedyktig måte.


Ytelser

Generert Excel fil fra Sota Planning Tool med rom ytelser og totaler


Sota Planning Tool beregner alle generelle oppdragstyper, metoder, faste og variable kostnader, og kan dessuten enkelt tilpasses spesielle lokale forhold.

 • Daglig fast renhold
 • Frekvensrenhold
 • Behovsbasert renhold
 • Annet daglig arbeid
 • Periodisk arbeid
 • Gulvvedlikehold
 • Vinduspuss
Fasiliteter:

 • Kopiering av enkeltrom
 • Kopiering av tilfeldige utvalgte rom
 • Kopiering av hele etasjer, fløyer eller kunder
 • Masseendring av alle aktuelle romkategorier
 • Tildeling av renholdsposter/områder
 • Omfattende rapportering
 • Oversikter og tabeller
Renholdsplan og priskalkyle:

 • Rask utarbeidelse og oversiktlige renholdsplaner
 • Standard pris og kostnadskalkyle
  (en kunde pr. kalkyle)
Lønnskostnader:

 • Lønnsskjema
 • Annet daglig arbeid
 • Periodisk arbeid
 • Gulvvedlikehold
 • Vinduspuss
 • Annet spes. tillegg
Faste kostnader:

 • Maskiner og utstyr
 • Andre spes. kostnader
 • Priskalkyle

Oversikter:

 • Kostnadskalkyle
 • Timeverk
 • Enhetspriser
 • Separate pris og kostnadskalkyler (flere kunder pr. kalkyle)

Sota Planning Tool kan skreddersys den enkelte renholdsentreprenørs egne nøkkeltall og rutiner og sikret med de beste tilgjengelige sikkerhetssystemer.
Sota Planning Tool lagrer kundekalkylene i egne filer, og kan kjøres lokalt (på egen stasjonær PC / bærbar PC), sentralt (på dedikert server) eller som tynnklient. Rapporter kan skrives ut eller lagres i flere aktuelle formater og enkelt sendes som E-post.
Sota Planning Tool gir deg også muligheten til å aksessere Google Maps på en enkel måte. Du taster kun inn adresse og sted og Google Maps henter opp kartverket for den aktuelle adressen. Kartet kan så kopieres til klippebordet for så å limes inn i Word eller andre programmer.


Prisrapport

Generert Excel fil fra Sota Planning Tool med pris pr. rom pr. år, pris pr. m² etc.