Chat with us, powered by LiveChat

Renholdskalkylen

Renholdskalkylen er Sota Data AS sitt nye alt-i-ett planleggings-, kalkulasjons- og styringsverktøy for renholdsbedrifter flest, kommuner og andre aktører innen renhold.

Se egen nettside: https://www.renholdskalkylen.no

Ikke slit deg ut med regneark, hjemmesnekrede løsninger og/eller andre kompliserte og dyre systemer.

Det er en oppfatning i markedet at renholdsplanlegging både er vanskelig og krever kostbare systemer. Idéen bak Renholdskalkylen var å skape et paradigmeskifte rundt denne misoppfatningen. For å lykkes med bruken av Renholdskalkylen, kreves minimalt med forkunnskaper og ingen dybdekompetanse på verken ytelser, nøkkeltall, bygningstegninger i ulike formater eller andre begreper som tradisjonelt sett benyttes i renholdsbransjen.

Renholdskalkylen kan også kjøres på servere som er 100% lukket for omverdenen. Det kreves ingen internettilgang hverken under oppstart eller drift av systemet. For mange kunder vil det bety ekstra sikkerhet for de data som systemet produserer.