Chat with us, powered by LiveChat

Produkter

Sota Planning Tool Standard

Sota Planning Tool Standard er et planleggings-, kalkulasjons- og styringsverktøy for renholdsbedrifter, kommuner, fylkeskommuner og andre aktører innen renhold.

 

Sota Planning Tool Standard er utviklet for at renholdsentreprenører hurtig og sikkert skal kunne registrere og kalkulere tid og pris på renhold, for potensielle eller eksisterende kunder, presentert på en profesjonell og konkurransedyktig måte.

Sota Planning Tool Standard er også et svært godt verktøy for bedrifter med renhold i eget regi, da dette kan gi en effektiv kostnadsoversikt.

For mer informasjon, klikk her.


Sota Planning Tool Professional

Sota Planning Tool Professional består av de samme elementene som standard systemet men har i tillegg et vektorbasert tegnesystem.

Sota Planning Tool Professional er spesialdesignet for at man raskt og effektivt skal kunne tegne rom i en hel etasje med alle nødvendige attributter slik som romnr., romtype, renholdsfrekvens, tilsynsfrekvens, gulvbelegg og gulvmetode. Tegnesystemet beregner også automatisk, ut i fra en angitt skalering, arealet for hvert enkelt rom.

Etter at man har tegnet hele etasjen, kan man så enkelt overføre alle disse dataene til selve kalkulasjonsprogrammet.

For mer informasjon, klikk her.


Sota Restaurant & Catering System

Sota Restaurant & Catering System er et kraftig kalkyle- og varetellingsprogram tilpasset Horecamarkedet.

ss_soreca_1

 

SORECA inneholder vareregister med blant annet leverandører, varegrupper, pakning, mengde og enhetspriser. Systemet har en avansert kalkylemotor for å generere artikler/retter med ingredienser hentet fra vareregisteret samt beregning av dekningsbidrag og netto utpriser. SORECA inneholder også en utvidet priskalkyle hvor man kan beregne prisen på x antall porsjoner av en artikkel/rett samt dekningsgrad og netto utpriser.

Sota Restaurant & Catering System gir deg også muligheten til å generere varetellingslister og foreta varetelling for en gitt periode inkludert delsummer for varegrupper og leverandører.

For mer informasjon, klikk her.


Sota Årsplan System

Sota Årsplan System er et effektivt årsplansystem for planlegging av aktiviteter i ett eller flere år framover.

Systemet bygger på et grafisk grensesnitt med en rekke symboler for å skille de forskjellige aktiviteter og tidsperioder fra hverandre. Hvert enkelt symbol kan også ha en unik fargepalett. Systemet er meget enkelt å bruke og generer ferdige rapporter og eventuelt separate grafiske bilder i enten bmp-format eller emf-format. EMF-formatet (Enhanced matefile format) gir deg muligheten til å reskalere bildet uten tap av detaljer og kan brukes som bilder i Word eller andre programmer.

For mer informasjon, klikk her.